logo
vrch menu
spodok menu
potešte donáškou kvetov
potešte kyticou alebo iným darčekom
spodok červeného kvetu
 

Všeobecné podmienky

Všetky obrázky sú k dispozícii na stiahnutie zadarmo pre kohokoľvek. Nikto okrem autora fotografií nesmie vydávať fotografie za svoje dielo, vystavovať ich bez označenia autora fotografií.

Pe súkromné použitie na vlastné účely nie je nakladanie s fotografiami inak obmedzené. Príklady využitia - tapety na plochu, tlač fotografií, potlač oblečenia, zbierka fotografií, prezentácie, školské práce a iné.

Porušenie autorského práva je trestým činom podľa Trestného zákona.

Podmienky pre komerčné použitie

Šírenie odplatné aj bezodplatné sa zakazuje. Výnimkou je šírenie fotografií po umiestnení odkazu - hyperlinku odkazujúceho na naše stránky. Link musí byť umiestnený buď na domovskej stránke alebo na stránke priamo dostupnej z menu domovskej stránky.

Zapracovanie do dizajnu webstránky sa povoľuje bez ďalších obmedzení, rovnako zapracovanie do školských, vedeckých a prezentačných prác sa povoľuje.

Zapracovanie do loga, potlače textílií, dekorácií, letákov, vizitiek sa povoľuje bez obmedzení.

Copyright obrazkykvetov.com | Podmienky používania obrázkov